ἀντισταθμίζεσθαι


ἀντισταθμίζεσθαι
ἀντισταθμίζω
pres inf mp

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.